Положення про наукове студентське товариство медичного коледжу «Монада»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Наукове студентське товариство медичного коледжу «Монада» (далі – СНТ) як громадське об’єднання діє з метою координації, організаційного та науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку і реалізації творчих здібностей студентів коледжу, залучення їх до активної науково-дослідної, пошукової діяльності в процесі навчання у навчальному закладі, участі у вирішенні актуальних науково-педагогічних, гуманітарних та науково-технічних проблем.
1.2 СНТ - це добровільна суспільна організація студентів, які виявляють інтерес до науково - організаційної та дослідницької праці та активно приймають участь в ній.
1.3 СНТ сприяє підвищенню якості спеціальної підготовки студентів. Участь в діяльності СНТ поширює загальний та професійний кругозір майбутніх фахівців, вчить самостійності, більш поглибленому засвоєнню матеріалу.
1.4 СНТ органічно пов'язане з навчально-виховним процесом в коледжі. Участь в діяльності СНТ розширює кругозір майбутнього фахівця, привчає його до самостійної повсякденної роботи, серйозного та задумливого аналізу питань, до творчого рішення задач та більш глибокому засвоєнню матеріалу, розвиває та закріплює низку спеціальних професійних навичок та вмінь, поглиблює та поповнює теоретичні знання.
1.5 СНТ формує навички щодо праці над собою, допомагає формуванню морально-етичних та професійних основ діяльності фахівця.
1.6 Членами СНТ можуть бути студенти, що активно займаються пошуковою та науково-дослідною роботою.
1.7 Голова ради та секретар ради студентського науковго товариства обираються на розширеному засіданні ради студентського самоврядування.

2. ЗАВДАННЯ СНТ

2.1 Активізація різних видів пошукової, навчально-дослідної діяльності широких верств студентства з метою забезпечення найбільш глибокого і повного оволодіння фахом, формування навичок самостійного проведення наукових досліджень та творчого підходу до вирішення актуальних науково-практичних та теоретичних проблем.
2.2 Залучення найбільш обдарованих студентів до активної участі у науково-дослідній діяльності.
2.3 Надання організаційної, методичної та практичної допомоги студентам у реалізації їх творчих ідей, пропозицій тощо.
2.4 Популяризація серед студентів досягнень науки і техніки, посилення наукового аспекту в підготовці спеціалістів.
2.5 Заохочення студентів, які досягли помітних успіхів у науково-дослідній роботі.
2.6 Участь в організації І етапу та сприяння проведенню ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів «Кращий за професією».
2.7 Навчання студентів методам лабораторних та клінічних досліджень, вивчення сучасної медичної та хіміко-фармацевтичної апаратури, освоєння нових методів діагностики, лікування та профілактики захворювань, виробництва, випробування та стандартизації лікарських речовин.
2.8 Організація та проведення тематичних студентських олімпіад.
2.9 Організація та проведення студентських наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок студентських наукових робіт.
2.10 Сприяння публікації та впровадженню в практику найкращих студентських наукових робіт.
2.11 Робота по професійній орієнтації школярів.

3. ФУНКЦІЇ СНТ

3.1 Здійснення організаційного і методичного забезпечення заходів щодо пошуку, відбору і навчання талановитої молоді для організації її активної участі у науково-дослідній роботі:
а) проведення студентських олімпіад;
б) організація конкурсів наукових проектів;
в) підготовка наукових конференцій, шкіл-семінарів, круглих столів;
г) здійснення інших творчих змагань.
3.2 Внесення конкретних пропозицій щодо вдосконалення науково-методичної роботи з обдарованою молоддю, активізації її участі у наукових дослідженнях.
3.3 Сприяння створенню творчих студентських колективів і організацій, їх ефективної діяльності.
3.4 Проведення попереднього відбору та апробації кращих студентських робіт та їх представлення для участі в конкурсах.
3.6 Сприяння збереженню устаткування в науково-дослідних та навчальних лабораторіях, кабінетах.

4. СТРУКТУРА СНТ

4.1 Координаційним органом студентського наукового товариства коледжу є його рада.
4.2 Рада СНТ - виконавчий орган студентського наукового товариства, який здійснює керівництво роботою СНТ у перервах між підсумковими конференціями СНТ.
4.3 Рада СНТ обирається з найбільш активних членів СНТ відкритим голосуванням на підсумковій конференції та складається з голови, замісників, відповідального секретаря та членів Ради СНТ, число яких встановлюється конференцією.
4.4 До складу ради СНТ коледжу входять голови рад студентських наукових товариств відділень, обрані представники студентського наукового активу. Структурними підрозділами ради студентського наукового товариства коледжу є ради, обрані у відповідних відділеннях.
4.5 Загальне керівництво діяльністю СНТ здійснює куратор СНТ.

5. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ СНТ

5.1 Наукове студентське товариство та його ради працюють згідно з планом роботи, який складається на період у один навчальний рік та затверджується на засіданні ради СНТ коледжу.
5.2 Контроль організації і проведення засідань ради, виконання плану роботи ради СНТ коледжу здійснює голова ради СНТ коледжу.

6. ПРАВА СНТ

6.1 Вивчати за завданням ректорату стан роботи з обдарованою молоддю у кращих вищих навчальних закладах МОЗ України, пропонувати конкретні заходи щодо її удосконалення у медичному коледжі «Монада».
6.2 Подавати пропозиції щодо нагородження студентів–переможців та призерів творчих змагань, олімпіад, конкурсів та відзначення кращих наукових керівників і організаторів студентської наукової роботи;
6.3 Подавати пропозиції щодо матеріального заохочування студентів, які досягли значних успіхів у науковій діяльності;
6.4 Встановлювати і розвивати контакти з навчальними установами, провідними науковими центрами, громадськими і благодійними фондами.
6.5 Бути присутнім та виступати з доповідями на підсумкових студентських конференціях.
6.6 Брати участь у всіх заходах, які організує СНТ.
6.7 Користуватися науковою літературою коледжу.
6.8 Приймати участь у наукових студентських експедиціях та екскурсіях, а також в делегаціях, які направляються в інші міста.
6.9 Публікувати свої роботи в працях, які видає Рада СНТ та в інших періодичних виданнях.

7. ОБОВ’ЯЗКИ СНТ

7.1. Член наукового студентського товариства повинен:
дотримуватися усіх вимог статуту СНТ;
виконувати рішення Ради СНТ;
розширювати свою загальну та спеціальну підготовку;
відвідувати наукові конференції СНТ;
приймати участь у всіх заходах, які проводить Рада СНТ;
проводити науково - дослідницьку роботу та в намічений термін виконувати її.
7.2 Звітувати про підсумки своєї діяльності на засіданні студентської ради коледжу.
7.3 Готувати для відділу організації наукової роботи довідки, рекомендації та інформацію, що характеризує науково-дослідну роботу студентів коледжу.

Підписатись на наші новини
Оголошення
Дозвіл для прийому документів на молодшого спеціаліста на базі 9-ти класів за свідоцтвом про народження можуть надавати самі керівники коледжів чи технікумів – лист МОН (завантажити)
До уваги вступників на ЗАОЧНУ форму навчання за спеціальністю:
ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ.
ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ розпочинається 12 ЛИПНЯ 2018 р. Приймальна комісія: м. Львів, вул. Патона, 32. Телефони: (032) 229-79-41 (52, 51), (067)671-3088, (050) 308-8799.
До уваги абітурієнтів - 2018! Дні відкритих дверей в Медичному коледжі "Монада" -10 лютого та 19 травня 2018 р. Початок о 12.00.
Учням, які планують вступати 2018-го на молодшого спеціаліста на основі 9-ти класів потрібно мати паспорт у формі ID-карти.
Новини від клубу "Військовий медик"
Проводиться набір на курси: лікувального масажу, косметології та візажу, фітофармації, знімного протезування, згідно з ліцензією АЕ №272426
Програма XX cтудентської наукової конференції 2018 р.
Голосування за найкращу презентаційну роботу наукової студентської конфкренції! Голосування триватиме до 12 год 10.05.2018
Новини
24 травня 2018 р.
Щорічний конкурс "Кращий зубний технік - 2018".
23 травня 2018 р.
Поїздка на Скелі Довбуша.
23 травня 2018 р.
Бесіда практикуючих лікарів - стоматологів з громадської організації "Усмішка дитини " зі студентами.
18 травня 2018 р.
Конкурс «Кращий за професією» для студентів фармацевтичного віддлення.
14 травня 2018 р.
"Монада" підтримує всеукраїнський флешмоб до Дня здорових ясен!
14 травня 2018 р.
Урок здоров'я для малюків.
3 травня 2018 р.
Лекція к.м.н., Дерейко Л.В. на тему "Агресивні пародонтити".
3 травня 2018 р.
Як правильно чистити зуби?
3 травня 2018 р.
Перший кар'єрний крок.
3 травня 2018 р.
Зубні гігієністи - медсестрам.
2 травня 2018 р.
Екскурсія в Сінево.
27 квітня 2018 р.
Перше місце в конкурсі «Кращий за професією».
26 квітня 2018 р.
Участь в конкурсі до дня народження видатної української співачки Квітки Цісик.
24 квітня 2018 р.
Спеціальне об’єктове тренування з евакуації студентів та працівників коледжу.
21 квітня 2018 р.
Волонтерство монадівців.
20 квітня 2018 р.
Підсумки XIX-ої студентської наукової конференції.
19 квітня 2018 р.
Семінар з використання мобільних гаджетів для подання лекційного матеріалу.
18 квітня 2018 р.
Щорічний конкурс "Кращий за професією.
18 квітня 2018 р.
Військово-патріотичне виховання в "Монаді".
18 квітня 2018 р.
Семінар "Анатомія бізнесу: сучасні інструменти маркетингу та продажів для збільшення прибутку".
17 квітня 2018 р.
Науково - практичній конференція "Остеологічні аспекти у пародонтології та імплантології".
17 квітня 2018 р.
IX Міжнародна стоматологічна виставка "Дентал - Експо" 2018 - знакова подія у житті стоматологічної спільноти.
17 квітня 2018 р.
Традиція КВК в «Монаді».
11 квітня 2018 р.
#Молодь для молоді. Заняття в Спільноті "Лярш-ковчег.
11 квітня 2018 р.
«Монада» святкує Великодень.
8 квітня 2018 р.
З Великоднем!
3 квітня 2018 р.
Відкрита лекція на тему "Політична журналістика".
3 квітня 2018 р.
#Молодь - для молоді.
22 березня 2018 р.
SMART – технології в «Монаді».
15-17 березня 2018 р.
15-17 березня 2018 р. Перемога «Монади» в Дев'ятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» та Сьомій міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu».
15 березня 2018 р.
Відкрита музейна пара з біології.
21 лютого 2018 р.
Студентська лекторська група провела 4 уроки з лекцією про ВІЛ/СНІД та профілактику ІПСШ для підлітків 7- 10 класів в СШ 10.
15 лютого 2018 р.
Вітаємо переможців щорічного конкурсу «Міс та Містер -2018».
10 лютого 2018 р.
Участь в семінарі «Сучасні методи рентгендіагностики в стоматології».
5 лютого 2018 р.
Лекція “Ручний скейлінг - формула успіху”.
5 лютого 2018 р.
Лекція “Ручний скейлінг - формула успіху”.
1 січня 2018 р.
З Новим роком та Різдвом Христовим!
14 грудня 2017 р.
Студентська наукова конференція з предмету "Соціологія".
7 грудня 2017 р.
Участь студентів та викладачів «Монади» у Всеукраїнській науково-студентській історичній конференції "Історія, яка об’єднує».
7 грудня 2017 р.
Лекція про засоби гігієни ротової порожнини перед студентами групи 1 СТ-1.
1 грудня 2017 р.
Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
24 листопада 2017 р.
Практичне заняття з предмету: "Стоматологічне обладнання, матеріалознавство та інструментарій".
18 листопада 2017 р.
Участь студентів та викладачів «Монади» в Форумі дитячої посмішки.
13 листопада 2017 р.
Практичні заняття наших студентів.
8 листопада 2017 р.
Зустріч працівниів ювенальної превенції Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області зі студентами лікувального відділення Медичного коледжу "Монада".
24-26 жовтня 2017 р.
«Монада» - Лідер інновацій в освіті в Дев’ятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті».
30 листопада 2017 р.
Екскурсія історичним центром м. Львова.
29 жовтня 2017 р.
Екскурсія по Львову та по палацу Потоцьких.
20 травня 2017 р.
Майстер-клас на тему «Зняття твердих зубних відкладень за допомогою ультразвукового скейлінгу».
19 травня 2017 р.
Новини відділення «Стоматологія ортопедична».
05 травня 2017 р.
Допомога в підготовці до змагань.
03 травня 2017 р.
Наш студент Григорій Мацишин проводив навчання з тактичної медицини та першої домедичної допомоги для "Апостольської чоти" в м. Городок.
29 квітня 2017 р.
Щорічний конкурс «Кращий у спеціальності» серед студентів спеціальності «Лікарська справа».
26 квітня 2017 р.
Участь в міжвузівський науково-практичній конференції "Чорнобильська АЕС - усвідомлення крізь роки".
24 квітня 2017 р.
Конкурс "Кращий за професією" серед фармацевтів.
20 квітня 2017 р.
ХVІІІ наукова студентська конференція.
19 квітня 2017 р.
Традиційні заходи з нагоди святкування Великодня.
13 квітня 2017 р.
Щиро вітаємо усіх Вас з Світлими Великодніми Святами.
11 квітня 2017 р.
Студенти Медичного коледжу "Монада" - завжди на охороні вашого здоров'я!
7-9 квітня 2017 р.
Студенти та викладачі Медичного коледжу «Монада» продовжують брати активну участь у суспільно-політичному житті країни та зміцнюють європейську співпрацю Участь в міжнародній конференції «Сталий розвиток в Східній Європі – безпека, співпраця на базі християнських цінностей».
29 березня 2017 р.
Навчання з профілактики зубних захворювань в школах та дитсадочках Львова.
24 березня 2017 р.
Тренінг в СШ № 54 м. Львова.
24 березня 2017 р.
Інтелектуальні змагання «Хімічні перегони».
16-18 березня 2017 р.
В столиці України - місті Києві пройшла VIII міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти».
16 березня 2017 р.
Тренінг з домедичної допомоги.
16 березня 2017 р.
Стипендія найкращим студентам.
12 березня 2017 р.
Ділимося знаннями!
8 березня 2017 р.
Вітаємо всіх із Міжнародним жіночим днем.
6 березня 2017 р.
«Монада» вітає викладача Василя Васильовича Кашубу...
23 лютого 2017 р.
Студенти коледжу "Монада", в рамках патріотично-виховного заходу, побували на перегляді кінострічки "Гіркі жнива.
23 лютого 2017 р.
Вітаємо Наталю Лещак, студентку групи 1-СТ-2 з публікацією наукових тез, у збірнику матеріалів ХІІ наукової практичної конференції у Великобританії.
17 лютого 2017 р.
«Міс і Містер медичних закладів Львова – 2017»
Наші партнери
Всi права застережено (с) 2010