Шановні абітурієнти!

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ!
ТзОВ Медичний коледж «Монада» у 2018 році
проводить прийом на перший курс.
Учням, які планують вступати 2018-го на молодшого спеціаліста на основі 9-ти класів потрібно мати паспорт у формі ID-карти.

• для здобуття ступеня молодшого спеціаліста на базі 9 класів
медичного та фармацевтичного спрямувань за напрямом підготовки
22 “Охорона здоров’я” за спеціальностями:  
Спеціальність Конкурсні предмети Мінімальне значення кількості балів
221 Стоматологія (технік зубний, гігієніст зубний) 1) Українська мова
2) Творчий конкурс (різьблення)
4 бали
4 бали
223 Медсестринство (фельдшер, сестра медична) 1) Українська мова
2) Біологія
4 бали
4 бали
226 Фармація, промислова фармація (фармацевт) 1) Українська мова
2) Хімія
4 бали
4 бали
• для здобуття ступеня молодшого спеціаліста на базі 11 класів
медичного та фармацевтичного спрямувань за напрямом підготовки

22 “Охорона здоров’я” за спеціальностями:
Спеціальність Конкурсні предмети Мінімальне значення кількості балів
221 Стоматологія (технік зубний, гігієніст зубний) 1) Українська мова та література
2) Творчий конкурс (різьблення)
100 балів
100 балів
223 Медсестринство (фельдшер, сестра медична) 1) Українська мова та література
2) Біологія, або Хімія, або Математика (за вибором абітурієнта)
100 балів

100 балів
226 Фармація, промислова фармація - фармацевт (денна та заочна форма) 1) Українська мова та література
2) Біологія, або Хімія, або Іноземна мова* (за вибором абітурієнта)
100 балів

100 балів
* приймаються сертифікати ЗНО 2016, 2017, 2018 років, крім сертифікату з іноземних мов
* сертифікат ЗНО з іноземної мови приймається тільки 2018 року

• для здобуття ступеня бакалавра  медичного та фармацевтичного спрямувань за напрямом підготовки 22 “Охорона здоров’я” за спеціальностями: 
Спеціальність Конкурсні предмети Мінімальне значення кількості балів
223 Медсестринство
(бакалавр сестри медичної)
1) Українська мова та література
2) Біологія
3) Хімія або
Математика
(за вибором абітурієнта)

100 балів
100 балів

100 балів

226 Фармація, промислова фармація – бакалавр фармації (денна та заочна форма) 1)Українська мова та література
2) Біологія
3) Хімія або
Іноземна мова*
(за вибором абітурієнта)

100 балів
100 балів

100 балів

* приймаються сертифікати ЗНО 2016, 2017, 2018 років, крім сертифікату з іноземних мов
* сертифікат ЗНО з іноземної мови приймається тільки 2018 року

• для здобуття ступеня молодшого спеціаліста та  бакалавра на базі здобутої вищої освіти:
для медичних та споріднених спеціальностей – співбесіда з фармакології;
для інших спеціальностей - співбесіда з хімії  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ «МОНАДА»

ІНФОРМАЦІЙНІ ТАБЛИЦІ для вступу на молодшого спеціаліста

до Правил прийому до вищого навчального закладу у 2018 році

Інформаційні таблиці містять довідкові дані щодо вступу за усіма освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями), за якими у вищому навчальному закладі здійснюється підготовка.

Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів в 2018 році, які затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від Затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 № 1377, визначено строки  прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання.з/п

Етапи вступної кампанії

Терміни

І. Вступ на основі базової загальної середньої освіти (на денну форму навчання)
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

1.

Прийом документів від вступників у паперовій формі

З 02.07.18 – 14.07.18

2.

Проведення вищим навчальним закладом вступних іспитів та творчих конкурсів

З 15.07.18 – 22.07.18

3.

Рейтинговий список вступників до вищого навчального закладу

До 27.07.18

4.

Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації, за кошти фізичних та юридичних осіб

До 12.00 - 01.08.18

5.

Зарахування вступників на денну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб;
додаткове зарахування на вакантні місця

До 02.08.18

не пізніше 30.08.18

ІІ. Вступ на основі повної загальної середньої освіти(на денну форму навчання)
 для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

1.

Реєстрація електронних кабінетів

З 02.07.18 – 25.07.18

2.

Прийом документів від осіб, які мають проходити співбесіди, творчі конкурси, складати вступні іспити, що проводить вищий навчальний заклад

З 12.07.18 - 01.08.18

3.

Прийом документів від вступників у електронній формі, які поступають на основі сертифікатів РЦОЯО

З 12.07.18 - 08.08.18

4.

Проведення вищим навчальним закладом творчих конкурсів

З 28.07.18 - 07.08.18

5.

Проведення вищим навчальним закладом вступних іспитів

З 02.08.18 - 07.08.18

6.

Проведення вищим навчальним закладом співбесід

З 02.08.18 - 04.08.18

7.

Рейтинговий список вступників до вищого навчального закладу

До 09.08.18

8.

Виконання вступниками вимог до зарахування, які отримали рекомендації, за кошти фізичних та юридичних осіб

До 15.08.18

9.

Зарахування вступників на денну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб;
додаткове зарахування на вакантні місця

До 12.00 -17.08.18

не пізніше 30.09.18

ІІІ. Вступ на основі повної загальної середньої освіти (на заочну форму навчання)
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

1.

Прийом документів від вступників у паперовій формі або електронній формі

З 12.07.18 - 26.07.18;
З 06.09.18 – 19.09.18

2.

Проведення вищим навчальним закладом вступних іспитів та фахових випробувань

З 20.09.18 – 25.09.18

3.

Рейтинговий список вступників до вищого навчального закладу

До 27.09.18

4.

Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації, за кошти фізичних та юридичних осіб

До 29.09.18

5.

Зарахування вступників на заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

До 01.10.18

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ «МОНАДА»

ІНФОРМАЦІЙНІ ТАБЛИЦІ для вступу на бакалавра

до Правил прийому до вищого навчального закладу у 2018 році

Інформаційні таблиці містять довідкові дані щодо вступу за усіма освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями), за якими у вищому навчальному закладі здійснюється підготовка.
Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів в 2018 році, які затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від Затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 № 1378, визначено строки  прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання.з/п

Етапи вступної кампанії

Терміни

І. Вступ на основі повної загальної середньої освіти
(на денну форму навчання)

 для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

1.

Реєстр електронних кабінетів

З 02.07.18 – 25.07.18

2.

Прийом документів від осіб, які мають проходити співбесіди, творчі конкурси, складати вступні іспити, що проводить вищий навчальний заклад

З 12.07.18 - 20.07.18

3.

Прийом документів від вступників у електронній формі, які поступають на основі сертифікатів РЦОЯО

З 12.07.18 - 26.07.18

4.

Проведення вищим навчальним закладом вступних іспитів

З 21.07.18 - 26.07.18

5.

Проведення вищим навчальним закладом співбесід

З 21.07.18 - 23.07.18

6.

Рейтинговий список вступників до вищого навчального закладу за співбесідою

До 26.07.18

7.

Виконання вступниками вимог до зарахування, які отримали рекомендації за співбесідою,за кошти фізичних та юридичних осіб

До 05.08.18

8.

Рейтинговий список вступників до вищого навчального закладу за сертифікатами

До 01.08.18

9.

Виконання вступниками вимог до зарахування, які отримали рекомендації за сертифікатами, за кошти фізичних та юридичних осіб

До 15.08.18

 

Зарахування вступників на денну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

До 30.09.18

ІІ. Вступ на основі  диплому молодшого спеціаліста (на денну форму навчання)
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

1.

Прийом документів від вступників

З 12.07.18 – 24.07.18

2.

Проведення вищим навчальним закладом вступних іспитів та фахового випробування

З 25.07.18 – 31.07.18

3.

Рейтинговий список вступників до вищого навчального закладу

До 03.08.18

4.

Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації, за кошти фізичних та юридичних осіб

До 10.08.18

5.

Зарахування вступників на денну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

До 17.08.18

ІІІ. Вступ на основі повної загальної середньої освіти
(на заочну форму навчання)
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

1.

Прийом документів від вступників у паперовій формі або електронній формі

З 12.07.18 - 26.07.18;
З 06.09.18 – 19.09.18

2.

Проведення вищим навчальним закладом вступних іспитів та фахових випробувань

З 20.09.18 – 25.09.18

3.

Рейтинговий список вступників до вищого навчального закладу

До 28.09.18

4.

Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації, за кошти фізичних та юридичних осіб

До 03.10.18

5.

Зарахування вступників на заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

До 05.10.18

Підписатись на наші новини
Оголошення
Дозвіл для прийому документів на молодшого спеціаліста на базі 9-ти класів за свідоцтвом про народження можуть надавати самі керівники коледжів чи технікумів – лист МОН (завантажити)
До уваги вступників на ЗАОЧНУ форму навчання за спеціальністю:
ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ.
ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ розпочинається 12 ЛИПНЯ 2018 р. Приймальна комісія: м. Львів, вул. Патона, 32. Телефони: (032) 229-79-41 (52, 51), (067)671-3088, (050) 308-8799.
До уваги абітурієнтів - 2018! Дні відкритих дверей в Медичному коледжі "Монада" -10 лютого та 19 травня 2018 р. Початок о 12.00.
Учням, які планують вступати 2018-го на молодшого спеціаліста на основі 9-ти класів потрібно мати паспорт у формі ID-карти.
Новини від клубу "Військовий медик"
Проводиться набір на курси: лікувального масажу, косметології та візажу, фітофармації, знімного протезування, згідно з ліцензією АЕ №272426
Програма XX cтудентської наукової конференції 2018 р.
Голосування за найкращу презентаційну роботу наукової студентської конфкренції! Голосування триватиме до 12 год 10.05.2018
Новини
24 травня 2018 р.
Щорічний конкурс "Кращий зубний технік - 2018".
23 травня 2018 р.
Поїздка на Скелі Довбуша.
23 травня 2018 р.
Бесіда практикуючих лікарів - стоматологів з громадської організації "Усмішка дитини " зі студентами.
18 травня 2018 р.
Конкурс «Кращий за професією» для студентів фармацевтичного віддлення.
14 травня 2018 р.
"Монада" підтримує всеукраїнський флешмоб до Дня здорових ясен!
14 травня 2018 р.
Урок здоров'я для малюків.
3 травня 2018 р.
Лекція к.м.н., Дерейко Л.В. на тему "Агресивні пародонтити".
3 травня 2018 р.
Як правильно чистити зуби?
3 травня 2018 р.
Перший кар'єрний крок.
3 травня 2018 р.
Зубні гігієністи - медсестрам.
2 травня 2018 р.
Екскурсія в Сінево.
27 квітня 2018 р.
Перше місце в конкурсі «Кращий за професією».
26 квітня 2018 р.
Участь в конкурсі до дня народження видатної української співачки Квітки Цісик.
24 квітня 2018 р.
Спеціальне об’єктове тренування з евакуації студентів та працівників коледжу.
21 квітня 2018 р.
Волонтерство монадівців.
20 квітня 2018 р.
Підсумки XIX-ої студентської наукової конференції.
19 квітня 2018 р.
Семінар з використання мобільних гаджетів для подання лекційного матеріалу.
18 квітня 2018 р.
Щорічний конкурс "Кращий за професією.
18 квітня 2018 р.
Військово-патріотичне виховання в "Монаді".
18 квітня 2018 р.
Семінар "Анатомія бізнесу: сучасні інструменти маркетингу та продажів для збільшення прибутку".
17 квітня 2018 р.
Науково - практичній конференція "Остеологічні аспекти у пародонтології та імплантології".
17 квітня 2018 р.
IX Міжнародна стоматологічна виставка "Дентал - Експо" 2018 - знакова подія у житті стоматологічної спільноти.
17 квітня 2018 р.
Традиція КВК в «Монаді».
11 квітня 2018 р.
#Молодь для молоді. Заняття в Спільноті "Лярш-ковчег.
11 квітня 2018 р.
«Монада» святкує Великодень.
8 квітня 2018 р.
З Великоднем!
3 квітня 2018 р.
Відкрита лекція на тему "Політична журналістика".
3 квітня 2018 р.
#Молодь - для молоді.
22 березня 2018 р.
SMART – технології в «Монаді».
15-17 березня 2018 р.
15-17 березня 2018 р. Перемога «Монади» в Дев'ятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» та Сьомій міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu».
15 березня 2018 р.
Відкрита музейна пара з біології.
21 лютого 2018 р.
Студентська лекторська група провела 4 уроки з лекцією про ВІЛ/СНІД та профілактику ІПСШ для підлітків 7- 10 класів в СШ 10.
15 лютого 2018 р.
Вітаємо переможців щорічного конкурсу «Міс та Містер -2018».
10 лютого 2018 р.
Участь в семінарі «Сучасні методи рентгендіагностики в стоматології».
5 лютого 2018 р.
Лекція “Ручний скейлінг - формула успіху”.
5 лютого 2018 р.
Лекція “Ручний скейлінг - формула успіху”.
1 січня 2018 р.
З Новим роком та Різдвом Христовим!
14 грудня 2017 р.
Студентська наукова конференція з предмету "Соціологія".
7 грудня 2017 р.
Участь студентів та викладачів «Монади» у Всеукраїнській науково-студентській історичній конференції "Історія, яка об’єднує».
7 грудня 2017 р.
Лекція про засоби гігієни ротової порожнини перед студентами групи 1 СТ-1.
1 грудня 2017 р.
Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
24 листопада 2017 р.
Практичне заняття з предмету: "Стоматологічне обладнання, матеріалознавство та інструментарій".
18 листопада 2017 р.
Участь студентів та викладачів «Монади» в Форумі дитячої посмішки.
13 листопада 2017 р.
Практичні заняття наших студентів.
8 листопада 2017 р.
Зустріч працівниів ювенальної превенції Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області зі студентами лікувального відділення Медичного коледжу "Монада".
24-26 жовтня 2017 р.
«Монада» - Лідер інновацій в освіті в Дев’ятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті».
30 листопада 2017 р.
Екскурсія історичним центром м. Львова.
29 жовтня 2017 р.
Екскурсія по Львову та по палацу Потоцьких.
20 травня 2017 р.
Майстер-клас на тему «Зняття твердих зубних відкладень за допомогою ультразвукового скейлінгу».
19 травня 2017 р.
Новини відділення «Стоматологія ортопедична».
05 травня 2017 р.
Допомога в підготовці до змагань.
03 травня 2017 р.
Наш студент Григорій Мацишин проводив навчання з тактичної медицини та першої домедичної допомоги для "Апостольської чоти" в м. Городок.
29 квітня 2017 р.
Щорічний конкурс «Кращий у спеціальності» серед студентів спеціальності «Лікарська справа».
26 квітня 2017 р.
Участь в міжвузівський науково-практичній конференції "Чорнобильська АЕС - усвідомлення крізь роки".
24 квітня 2017 р.
Конкурс "Кращий за професією" серед фармацевтів.
20 квітня 2017 р.
ХVІІІ наукова студентська конференція.
19 квітня 2017 р.
Традиційні заходи з нагоди святкування Великодня.
13 квітня 2017 р.
Щиро вітаємо усіх Вас з Світлими Великодніми Святами.
11 квітня 2017 р.
Студенти Медичного коледжу "Монада" - завжди на охороні вашого здоров'я!
7-9 квітня 2017 р.
Студенти та викладачі Медичного коледжу «Монада» продовжують брати активну участь у суспільно-політичному житті країни та зміцнюють європейську співпрацю Участь в міжнародній конференції «Сталий розвиток в Східній Європі – безпека, співпраця на базі християнських цінностей».
29 березня 2017 р.
Навчання з профілактики зубних захворювань в школах та дитсадочках Львова.
24 березня 2017 р.
Тренінг в СШ № 54 м. Львова.
24 березня 2017 р.
Інтелектуальні змагання «Хімічні перегони».
16-18 березня 2017 р.
В столиці України - місті Києві пройшла VIII міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти».
16 березня 2017 р.
Тренінг з домедичної допомоги.
16 березня 2017 р.
Стипендія найкращим студентам.
12 березня 2017 р.
Ділимося знаннями!
8 березня 2017 р.
Вітаємо всіх із Міжнародним жіночим днем.
6 березня 2017 р.
«Монада» вітає викладача Василя Васильовича Кашубу...
23 лютого 2017 р.
Студенти коледжу "Монада", в рамках патріотично-виховного заходу, побували на перегляді кінострічки "Гіркі жнива.
23 лютого 2017 р.
Вітаємо Наталю Лещак, студентку групи 1-СТ-2 з публікацією наукових тез, у збірнику матеріалів ХІІ наукової практичної конференції у Великобританії.
17 лютого 2017 р.
«Міс і Містер медичних закладів Львова – 2017»
Наші партнери
Всi права застережено (с) 2010